21/01/2020 14:45
Xem với cỡ chữ

Sở GDII - Đón xuân mới với nhiều kỳ vọng

Sở giao dịch II (Sở GDII) được hình thành và phát triển có tính chất tương đồng như các chi nhánh khác trong hệ thống VDB, với việc sát nhập thêm Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Long An và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tây Ninh thì mô hình hoạt động của Sở II đã được vận hành theo địa bàn khu vực, phù hợp với định hướng, mô hình, cơ cấu tổ chức các Sở giao dịch, Chi nhánh của VDB.
Hiện Sở GDII với 76 cán bộ và người lao động được tổ chức thành 09 phòng nghiệp vụ, chức năng và không tổ chức phòng giao dịch tại địa bàn tỉnh Long An. Quản lý trên 120 dự án, khoản vay, bảo lãnh… Quy mô dư nợ đạt 28.300 tỷ đồng, bình quân 370 tỷ đồng/người, cao hơn nhiều so với mức bình quân trong toàn hệ thống VDB. Sở GDII phát sinh nghiệp vụ ở tất cả các nghiệp vụ mà VDB triển khai và được đánh giá chặt chẽ, cẩn trọng, hồ sơ dự án đáp ứng quy định của VDB; Các dự án vay vốn tại Sở GDII, phân bổ rộng khắp từ miền Trung; Tây Nguyên; miền Đông, miền Tây Nam bộ cho đến huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, hiện đa số các dự án đều đóng vai trò như biểu tượng, điểm nhấn của vùng, có vai trò lan tỏa, thu hút các ngành nghề lĩnh vực khác phát triển theo như: Du lịch đối với điện gió Bạc Liêu; Áp dụng công nghệ mới đối với dự án điện gió của Tập đoàn Trung Nam tại tỉnh Ninh Thuận… Các dự án đã và đang đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và của đất nước. Năm 2019, Sở GDII được giao thực hiện giải ngân vốn Tín dụng đầu tư: 260 tỷ đồng; thu nợ gốc: 2.643tỷ đồng; Thu lãi, phí… 992 tỷ đồng. Dự kiến thu nợ gốc đạt 103% kế hoạch (vốn TDĐT: 124% KH), thu nợ lãi, phí trên 92,25% kế hoạch, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 1,18% dư nợ, các nhiệm vụ khác hoàn thành trên 100% kế hoạch giao. Một số dự án khó thu, bước đầu đã có kết quả như: Dự án của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng - dịch vụ Qúy Hải, xử lý tiền bán tàu DiamonFalcon và Golden Falcon của Sở II và Chi nhánh khu vực Đông Bắc, bán tàu Viễn Đông tải trọng 6.500 tấn của Vitranschart, xử lý thu nợ kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng Điện gió Bạc Liêu giai đoạn I&II, xử lý tài sản thế chấp vay vốn tín dụng xuất khẩu của Cà phê Tây Nguyên; Công ty bao bì carton Song Mỹ…
Theo số liệu thống kê hiện tại, năm 2019 Sở GDII hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được chứng minh việc các Sở giao dịch, Chi nhánh hoạt động theo mô hình khu vực vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy nhiên do khoảng cách địa lý, nên rất khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm tiền vay, bám sát và đôn đốc thu hồi nợ, hoàn chỉnh các tồn tại (nếu có), mất nhiều thời gian đi lại, nhiều cán bộ, tăng chi phí và tính kịp thời khó đáp ứng được, chưa kể văn hóa vùng miền cũng tác động không nhỏ đến quá trình phối hợp, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan với chính quyền địa phương. 
Kết quả chung đạt được của Sở II năm 2019 là đáng kích lệ và là kỳ vọng cho năm 2020, tuy nhiên, hiện tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao, việc giảm nợ xấu, Sở II xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và các năm tới. Để đạt được mục tiêu giảm nợ xấu Sở GDII nhận định: Trước hết phải từ nội lực, tìm mọi giải pháp thu hồi nợ tối đa, phối hợp với các khách hàng hoàn chỉnh các điều kiện còn thiếu để chuyển nhóm nợ, kiến nghị VDB áp dụng các giải pháp tín dụng, điều chỉnh thu nợ kỹ thuật, kể cả khởi kiện, thu hồi và xử lý tài sản, muốn vậy việc phân loại khách hàng được Sở rất quan tâm, cụ thể: Sở GDII tiếp tục thực hiện thẩm định tổng thể từng khách hàng, từng dự án khách hàng đang đầu tư kể cả không bằng nguồn vốn vay từ VDB, hiệu quả của từng dự án, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, thái độ hợp tác của chủ doanh nghiệp, năng lực quản trị so với quy mô đơn vị… Sở GDII đánh giá rằng dự án tốt, chủ đầu tư không đủ năng lực vận hành, quản trị dự án thì cũng khó thu được nợ. Dự án gặp khó khăn nhưng chủ đầu tư tâm huyết, phối hợp, Sở GDII sẽ cùng với chủ đầu tư tìm phương án tháo gỡ và ngược lại sẽ thẩm định, đánh giá khả năng thu hồi nợ, mức độ rủi ro để đưa ra giải pháp xử lý thu hồi nợ tối đa cho VDB. Một số định hình cơ bản về nhóm khách hàng, được phân loại theo khả năng thu hồi nợ và đưa ra các giải pháp cho từng nhóm như sau:
Nhóm 1. Các khách hàng liên quan đến đầu tư vào lĩnh vực cấp nước, cấp điện, hàng không, y tế, có tính chất độc quyền: trả nợ tốt; tính phối hợp kém trong cung cấp hồ sơ bổ sung, hỗ trợ kiểm tra định kỳ và xuất hiện tình trạng cạnh tranh, so sánh với các ngân hàng thương mại. Sở II bố trí cán bộ nữ có ngoại hình, nhẹ nhàng, mềm dẻo làm cán bộ chuyên quản.
Nhóm 2. Các khách hàng liên quan đến đóng tàu, cho thuê tàu, các Tổng công ty Nhà nước. Đây là nhóm khách hàng đã và đang được Nhà nước xem xét tái cơ cấu, có dấu hiệu chờ chính sách, sản xuất kinh doanh cầm chừng, dừng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, chờ xử lý và làm rõ trách nhiệm các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước; Hồ sơ khoản vay tồn tại rất khó xử lý, đặc biệt là hồ sơ bảo đảm tiền vay thường không hoàn chỉnh, đa số do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giao nhiều năm trước, không cập nhật đổi tên theo loại hình doanh nghiệp, hoặc chuyển đổi theo luật đất đai, không hoàn thành các thủ tục sở hữu công trình… Đa số các tài sản hình thành từ vốn vay có suất đầu tư cao, xuống cấp nhanh, công nghệ lạc hậu. Nguyên nhân tồn tại do tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, không có ai chế tài. Các khách hàng thuộc nhóm này thường không trả nợ, hoặc trả nợ cầm chừng một mức rất nhỏ để không phát sinh kiện ra tòa. Sở II xét thấy rằng cần phân loại các tài sản thế chấp của khách hàng, tài sản nào có thể xử lý được thì xử lý thu hồi nợ, tránh càng để càng xuống cấp, công nghệ của thiết bị không còn được trọng dụng. Phần còn lại tiếp tục thu hồi nợ theo khả năng của khách hàng và chờ Chính phủ phê duyệt tái cơ cấu. Cán bộ chuyên quản đối với khách hàng nhóm này cần có kinh nghiệm và quan hệ rộng.
Nhóm 3. Khách hàng chịu sự tác động trực tiếp của kinh tế thị trường, bao gồm các khách hàng đã cổ phần hóa 100% hoặc nhà nước không còn lắm cổ phần chi phối, trước kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, thủy lợi, giao thông, mía đường, bột giấy… hiện nay đã bị xã hội hóa cao, kể cả khách hàng thuộc kinh tế tư nhân. Đây là nhóm khách hàng cần kiểm soát chặt chẽ sản xuất kinh doanh, chủ động quản trị doanh thu dự án, chủ động tham vấn các dự án đầu tư mới của khách hàng để hạn chế rủi ro lây lan, đặc biệt phải hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn đầy đủ, đúng quy định của VDB, nhất là hồ sơ bảo đảm tiền vay. Cán bộ chuyên quản cần người trẻ, năng động, giỏi về nghiệp vụ, thực sự nhạy cảm với công tác tín dụng.
Nhóm 4. Các khách hàng giải thể, phá sản, mất tích, dự án, khoản vay không có người thừa kế như: Đánh bắt cá xa bờ; các khoản bảo lãnh vay vốn ngân hàng thương mại; các khoản nợ của các nông, lâm trường tổ chức lại hoặc giải thể... Đây là các khách hàng dư nợ nhỏ, đã được xử lý nhiều lần, gần như triệt để, hoặc được chuyển từ các tổ chức tiền thân của VDB qua nhiều thời kỳ, tồn tại đến nay. Kiến nghị VDB tập hợp toàn hệ thống, thay mặt các khách hàng trình xóa nợ, dọn gọn, sạch một phần. 
Trong kỳ vọng năm 2020, việc phân loại nhóm khách hàng có tính chất tổng hợp, chủ quan và mang nhiều ý nghĩa truyền tải thông tin mừng xuân mới. Tuy nhiên, nhìn lại những thành công năm qua; Xét thấy sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động, đóng vai trò quyết định và sự lãnh đạo của Đảng ủy; các tổ chức đoàn thể; Ban lãnh đạo là yếu tố then chốt quyết định nên sự thành công, đặc biệt đã tạo môi trường làm việc hướng chuyên nghiệp, chủ động nhưng dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, tâm huyết của từng cán bộ, công nhân viên, người lao động, mọi người họp bàn và đồng lòng thực hiện một mục tiêu, từng bước tháo gỡ từng nút thắt của khó khăn. Cán bộ lãnh đạo, Đảng viên gương mẫu và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của quần chúng, khách hàng.  
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài phát huy nội lực, Sở GDII xét thấy phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các Ban nghiệp vụ của Hội sở chính; Báo cáo cụ thể, rõ ràng các vướng mắc, khó khăn, kèm đề xuất phương án xử lý, đây là mấu chốt quan trọng để xử lý nghiệp vụ, bởi khó khăn của các dự án, khoản vay chắc chắn có sự tương đồng với các dự án khác đã, đang xử lý ở VDB, đây là cơ hội để định hướng thực hiện nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong toàn hệ thống. Đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ, phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các đồng chí Lãnh đạo VDB, giúp cho Sở định hướng kịp thời tháo gỡ khó khăn. 
Trong không khí vui tươi, đón xuân Canh Tý 2020, cán bộ, công nhân viên, người lao động Sở giao dịch II đặt niềm tin ở Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tiếp tục lãnh đạo Hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính phủ giao, tạo vị thế vững chắc cho VDB. 
Mừng xuân mới kính chúc các đồng chí Lãnh đạo, chúc toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống VDB mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.
Phòng tổng hợp - Sở giao dịch II
Tìm theo ngày :